Taller Fotografia i Acció II

Aquest és el segon taller dirigit al col·lectiu migrant i en particular a les dones migrants majoritàriament d’origen àrab i subsaharià i de fe musulmana, amb l’objectiu de projectar la seva identitat, problemàtiques i experiències personals.  El taller vol apropar aquest col·lectiu a la ciutadania des d’un punt artístic per reflexionar sobre les particularitats que suposa ser Migrant, Dona i Musulmana. Per això utilitzem l’art, el disseny, la fotografia, el diàleg obert i la creació col·lectiva per crear missatges visuals proposats i escenificats per les mateixes participants. A partir d’aquest exercici i la difusió lliure d’aquests dissenys es vol cridar l’atenció sobre la seva realitat, mostrar el seu potencial i donar-los visibilitat des d’una vessant més creativa.

De la mateixa manera que en l’anterior taller, però adaptades a les particularitats d’aquest grup i amb una proposta més tancada com és la creació de missatges visuals, treballem a partir de 3 blocs: – Formació. – Anàlisis de context. –  Disseny de propostes.

Formació: breu introducció a l’Art Públic, l’Activisme gràfic i a l’obra dels principals artistes i dissenyadors relacionats. Breu introducció a l’obra d’artistes que tenen en la immigració, l’Islam, la colonització cultural, les desigualats socials…, el motiu de la seva obra. Algunes estratègies per a la creació i possibles aplicacions.

Anàlisis de context : analitzem les particularitats del grup i les problemàtiques o aspectes que els agradaria treballar i fer visible. Definim les orientacions/línies de treball. Es proposa treballar des de tres eixos principals: – La projecció personal (com els agradaria ser vistes, com creuen que són vistes, reivindicació identitària…). – Experiències personals (història de vida, experiències compartides….). – La reivindicació col·lectiva (queixes, denuncies, desitjos…).

A partir de la xerrada d’especialistes com Rafa Crespo (antropòleg i col·laborador de la xarxa antirumors), dinàmiques de grup i estratègies de creació, i un diàleg actiu amb les participants, extraiem les imatges i frases més representatives de cada participant i/o del col·lectiu.

Disseny: finalment treballem per convertir les propostes sorgides en missatges visuals que les mateixes participants s’encarreguen d’escenificar.  Aquestes imatges s’imprimiran i estaran a disposició de qui vulgui per fer-ne difusió.

Aquest taller s’ha dut a terme gràcies a la participació de l’Àrea d’Immigració de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració de l’Ajuntament de Lleida i, especialment, la implicació dels seus tècnics en matèries de coordinació, logística i assessorament.

El projecte també ha rebut el suport del Centre d’Art la Panera en matèries de coordinació i difusió.

El suport econòmic ha estat fruit del Conveni amb l’Obra Social la Caixa a partir de la convocatòria “Art per la millora social”.